Ielogoties
Reklāma
Draiskajiem.lv (ID: 768)

Klubs deaktivizēts tā izveidotāja neaktivitātes dēļ

Pēdējais izveidotāja apmeklējums klubā: 30/06/2023 18:12

Klubs tiks izdzēsts: 28/07/2023 02:55

Draiskajiem.lv

Informācija
Klubs izveidots: 29/11/2012 14:27
Pēdējās aktivitātes notika: 01/09/2023 05:55

Kluba veids: Slēgts klubs
Kluba biedri: 666
Kluba īpašnieks: reklama

Portāls aktīviem, atraktīviem, draiskulības mīlošiem un kompleksu nenomocītiem cilvēkiem. Ja profilā nav publiski apskatāmu attēlu, par biedru klubā kļūt nevar.

www.draiskajiem.lv

Uzmanību!

Kluba albumos ir izvietototi seksuāla rakstura attēli!
Kluba biedriem var tikt nosūtīta komercinformācija, bet ne biežāk kā reizi nedēļā (1x7 dienās).

Grupa (virtuālais klubs) ir neatņemama portāla sastāvdaļa nevis grupas izveidotāja vai tās dalībnieku privātīpašums. Līdz ar to, grupas izveidotājam un grupas dalībniekiem ir jāievēro pilnīgi visi Portālu Lietošanas un privātuma noteikumi (ieskaitot diskutēšanas noteikumus), kā arī normatīvajos aktos noteiktās prasības.

Ja šie noteikumi Tevi neapmierina, ej garām šai grupai, vai, ja esi jau klubā, izstājies no kluba.
Kluba saturs ir pieejams tikai kluba biedriem
Pašlaik mēs izmantojam tikai tehniskās sīkdatnes (cookies), lai nodrošinātu pareizu vietnes darbību. Vairāk informācijas