Ielogoties
Visas valstis

Diskusiju sadaļas lietošanas noteikumi

Jebkurš lietotājs, kurš piedalās diskusijās un publicē citus publiskus tekstus portālā, apliecina, ka bez ierunām piekrīt zemāk publicētajiem noteikumiem. Lietotāji, kuri nepiekrīt zemāk publicētajiem noteikumiem, diskusijās piedalīties nedrīkst. Lietotājiem, kuri piedalās diskusijās, bet neievēro diskusiju sadaļas noteikumus, iespēja diskutēt tiek liegta un var tikt izdzēsts konts.

Moderatori un/vai portāla administrācija drīkst izdzēst jebkuru diskusiju sadaļā publicētu diskusiju vai ziņu, kas neatbilst noteikumiem. Komentāri, paskaidrojumi par izdzēstām ziņām vai diskusijām netiek sniegti tāpēc, ka viss jau ir paskaidrots un atrunāts portāla un portāla sadaļu noteikumos. Katra diskusiju dalībnieka pienākums ir iepazīties ar noteikumiem pirms tekstu publicēšanas. Jebkuras ziņas dzēšana nenotiek tāpat vien - ja tas ir izdarīts, tas nozīmē, ka tam ir bijis iemesls, vai ir redzams, ka diskusijas tēma vai publicētā ziņa neizbēgami radīs nesaskaņas starp lietotājiem.

Šā portāla mērķauditorija ir pieauguši cilvēki, tāpēc administrācijai nav pienākuma risināt konfliktus starp lietotājiem, tos izvērtēt,noteikt un sodīt vainīgos. Konfliktu gadījumos visām konfliktā iesaistītajām pusēm, neatkarīgi no vainas pakāpes, var tikt bloķēta iespēja piedalīties diskusijās un publicēt publiskus tekstus jebkādās portāla sadaļās.

Ja tevi kāds diskutētājs apzināti provocē, pazemo vai apvaino, neatbildi diskusijās, bet sazinies ar portāla administrāciju. Administrācijas palīdzību varēsi saņemt tikai tad, ja sūdzība būs pamatota un ja diskusiju sadaļā nebūsi atbildējis/atbildējusi personai, kas tevi provocē vai apvaino.

Kategoriski aizliegts trollings - tādu ziņu vai tēmu publicēšana, kuras rada spriedzi, konfliktus un nesaskaņas starp lietotājiem:
1. diskusijas par par pašu diskusiju sadaļu, diskutētājiem; mēģinājumi apklusināt kādu diskutētāju;
2. diskusijas par diskusiju sadaļas noteikumiem vai portāla lietošanas noteikumiem;
3. diskusijas par izdzēstām ziņām, tēmām vai bloķētiem/izdzēstiem lietotājiem;
4. diskusijas par to, kāpēc viena ziņa tika izdzēsta, bet cita līdzīga - nē;
5. moderatoru "medīšana" - diskusijas par to, kuriem no lietotāju vidus varētu būt moderatoru tiesības;
6. citu portāla lietotāju rīcības apspriešana;
7. moderatoru, portāla administrācijas rīcības apspriešana (jebkādiem kontaktiem ar administrāciju var izmantot tikai sadaļu "Palīdzība");
8. diskusijas par to, kas portālā ir pareizi vai nepareizi, vai par tēmu "man šīs portāls nepatīk" (ja nepatīk, lūdzu izdzēs savu kontu, jo portāla lietošana nav obligāta); Portāla administrācija nav pret kritiku, taču pieredze rāda, ka šādu tekstu publicēšanai diskusiju sadaļā ir viens vienīgs mērķis - trollings.
9. jebkādas provokatīvas tēmas vai ziņas, kas rada augsni aizdomām, baumām, intrigām, nesaskaņām, vai tādas, kas provocē citus lietotājus publicēt noteikumiem neatbilstošas ziņas vai tēmas.
10.divdomīgu ziņu publicēšana;
11. ziņu publicēšana, ignorējot diskusijas tēmu, vai nepārvarama vēlme kaut ko publicēt ikvienā diskusijā, neskatoties uz to, ka nav ko teikt.
12. trollings pret portāla administrāciju, moderatoriem - absurdi apvainojumi diskriminācijā, cenzūrā, dažādu likumu pārkāpumos, tiesību aizskārumos u.t.t. Ņem vērā, huligāniskas izdarības un ārdīšanās Internetā nav ne patērētāja, ne cilvēka, ne vēl kādas citas tiesības.

Aizliegts lamāties, aizskart, apvainot citus cilvēkus.

Moderatoriem nav pienākums dzēst ziņas, ja lietotājs pats piedalās konfliktos ar citiem lietotājiem, atbild uz citu lietotāju provokatīvām darbībām, bet pēc tam pieprasa dzēst kādas sev nepatīkamas ziņas.

Atbildēm diskusijās ir jāatbilst diskusiju tēmām.

Aizliegts bez rakstiskas atļaujas no citiem portāliem, Interneta vietnēm kopēt tekstus, attēlus un tos publicēt diskusijās.

Aizliegts diskusijās publicēt privāto saraksti. Privātās ziņas, kas neatbilst portāla noteikumiem vai valsts likumiem lūdzam pārsūtīt portāla administrācijai.

Aizliegts publicēt reklāmas, jebkādas norādes uz citiem Interneta resursiem, preču un pakalpojumu, gan maksas, gan bezmaksas, aprakstus. Šādas darbības tiks uzskatītas par nesaskaņotas reklāmas izvietošanu ar mērķi šos resursus reklamēt.

Ja diskusijas uzsācējs neseko līdzi savai diskusijai un neizdzēš noteikumiem neatbilstošs ziņas, viņa diskusija tiek slēgta vai dzēsta un turpmāka dalība diskusijās tiek bloķēta.

Šie noteikumi attiecas arī uz diskusijām virtuālajos klubos.
Pašlaik mēs izmantojam tikai tehniskās sīkdatnes (cookies), lai nodrošinātu pareizu vietnes darbību. Vairāk informācijas