Log in
Advertise
Draiskajiem.lv (ID: 768)

Club deactivated due to owner inactivity

Last owner visit: 30/06/2023 18:12

The club will be deleted on: 28/07/2023 02:55

Draiskajiem.lv

Information
Club founded: 29/11/2012 14:27
Last changes: 01/09/2023 05:55

Club type: Closed club
Members: 666
Founder: reklama

Portāls aktīviem, atraktīviem, draiskulības mīlošiem un kompleksu nenomocītiem cilvēkiem. Ja profilā nav publiski apskatāmu attēlu, par biedru klubā kļūt nevar.

www.draiskajiem.lv

Uzmanību!

Kluba albumos ir izvietototi seksuāla rakstura attēli!
Kluba biedriem var tikt nosūtīta komercinformācija, bet ne biežāk kā reizi nedēļā (1x7 dienās).

Grupa (virtuālais klubs) ir neatņemama portāla sastāvdaļa nevis grupas izveidotāja vai tās dalībnieku privātīpašums. Līdz ar to, grupas izveidotājam un grupas dalībniekiem ir jāievēro pilnīgi visi Portālu Lietošanas un privātuma noteikumi (ieskaitot diskutēšanas noteikumus), kā arī normatīvajos aktos noteiktās prasības.

Ja šie noteikumi Tevi neapmierina, ej garām šai grupai, vai, ja esi jau klubā, izstājies no kluba.
Content available only to members of this club
At this time, we only use technical cookies to ensure the proper functioning of the website. More information