Kontakti
Portāla e-pasta adrese ir:

Uzmanību! Portāla reģistrētajiem lietotājiem saziņai ar administrāciju jāizmanto sadaļa Palīdzība, nevis jāsūta vēstule pa e-pastu!

Ņem vērā, ka portāls negarantē atbildi uz jebkuru vēstuli, ja tā nav saistīta ar maksājumu apstrādi.